• Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
  • 03 544 24 50
  • info@dom-plan.si

 

KOLENOV GRABEN 2 - 9, RADEČE

UPRAVNIKI OD LETA 1992 DALJE

IZVEDENA DELA:
  • Obnova strešne kritine
  • delna zamenjava črpalk CK
  • vgradnja kalorimetrov.
Dom-plan - reference - KOLENOV GRABEN 2 - 9, RADEČE