• Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
  • 03 544 24 50
  • info@dom-plan.si

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Ta pravilnik natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi (v nadaljnjem besedilu: stavba).


Do celotne vsebine je možno dostopati na povezavi, ali preko PDF datoteke.