• Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
  • 03 544 24 50
  • info@dom-plan.si

Pravilnik o varnosti dvigal

Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente za dvigala v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 251) ter prevzemne preglede, periodične preglede, vzdrževanje dvigal, nadzor in postopke obveščanja.


Do celotne vsebine je možno dostopati na povezavi, ali preko PDF datoteke.