• Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
  • 03 544 24 50
  • info@dom-plan.si

DOMPLAN, d.o.o.

UPRAVLJANJE S HIŠAMI IN POSLOVNE STORITVE, RIMSKE TOPLICE

Družba DOMPLAN d.o.o. Rimske Toplice je bila ustanovljena v letu 1991, po sprejetju Stanovanjskega zakona. Je član Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja za nepremičnine ter podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev.

Osnovna dejavnost družbe je upravljanje z nepremičninami ter organiziranje, razdeljevanje in inkaso obratovalnih stroškov, izvajamo pa tudi upravljanje kotlovnic in poskrbimo za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Družba upravlja z večstanovanjskimi hišami in kotlarnami na območju občin Celje, Laško, Radeče, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Žalec, Sevnica, Dravograd in Velenje skrbimo pa tudi za vzdrževanje stanovanj v lasti nekaterih podjetij in skladov (npr. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. in Holding Slovenske železnice, d.o.o.).

Cilj našega dela je zagotoviti pravno varnost etažnim lastnikom v zvezi z njihovimi stanovanji oz. poslovnimi prostori, vsem stanovalcem pa zagotoviti primerne pogoje za varno in udobno bivanje v večstanovanjskih objektih. Pri tem skušamo v čim večji meri upoštevati potrebe in predloge lastnikov in uporabnikov stanovanj ter poslovnih prostorov, seveda v okviru njihovih finančnih zmožnosti.

Dom-plan - predstavitev

 

Dom-plan - predstavitev

Trudimo se, da bi bile naše storitve stanovalcem čim bolj dostopne, kolikor je v naši moči pa smo vedno pripravljeni pomagati z informacijami in nasveti pri reševanju vseh problemov v zvezi z bivanjem, tudi v primerih, ki niso v pristojnosti upravnika.